EKOBOT AB har erhållit anslag som tillsammans med samarbetspartners möjliggör utveckling  av en autonom robot för precisionsjordbruket. Systemet kommer att utvecklas i faser med start i slutet av 2017 där vi börjar med att visa robotens förmåga till att röra sig autonomt utomhus på fälten. I nästa steg (2018) ska vi demonstrera systemets förmåga till att utföra uppgifter som att rensa ogräs. Efter hand systemfunktioner vidimerats med slutanvändare kommer moduler för precisionsbesprutning, gödsling och mobil analys att utvecklas.