Under 2017 har Robotdalen tillsammans med Ekobot och Unibap genomfört en pilotstudie vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med Unibaps IVS-system och AI-moduler för identifiering och mekanisk borttagning av ogräs. Studien visade sig vara en succé och Ekobot går nu vidare med ett fullskaligt pilotprojekt för fälttester och verifiering samt kommersialisering. Finansiellt stöd kommer bland annat att sökas från Jordbruksverket.

Här kan ni läsa om ämnet.

http://www.robotdalen.se/sv/artikel/sv-ograsborttagning-med-lantbruksroboten-ekobot#.Wh12aaoG1ZY.twitter