EKOBOT AB lägger en order för produktutveckling i UNIBAP AB om 3.9 MSEK. Ordern innefattar IVS-system, navigerings- och identifieringsmoduler samt integrationsstöd. I samband investerar UNIBAP AB 1,25 MSEK och erhåller ett 25 procentigt ägarintresse i Ekobot.

Stora Ansträngningar behövs för att på existerande arealer försörja den ökande befolkningen. Mer behövs odlas på samma yta och vi måste minska nyttjandet av herbicider. EKOBOT AB bygger ett system som kommer att kunna bidra till flera problemområden kan hanteras mer effektivt.

Lite fakta kring ekologisk odling i Sverige
Det är den snabbaste ökningen i världen (Från <http://bliekobonde.nu/en-affarsmojlighet-for-svenskt-lantbruk/> )
2016 ökade försäljningen i Sverige med 18 % till 25,4 miljarder kronor, vilket motsvarar 8,7 % av marknaden. Åren dessförinnan ökade försäljningen med 39 respektive 38 %.

Branschföreningen Svenskt växtskydd anger på sin hemsida att det är nio medlemsföretag företag som levererar växtskyddsmedel på den svenska marknaden med en omsättning av cirka 650 miljoner kronor i ledet leverantör – återförsäljare. Ekobot kan kapa kostnaderna både för ekologisk såväl som konventionellodling genom att minska ogrästrycket.