Ett viktigt steg framåt mot en fältmässig robot för ogräshantering har genomförts av Ekobot tillsammans med vår samarbetspartner UNIBAP AB. Under året och odlingssäsongen har viktig teknik för robotsystemet tagits fram och testats i fält med mycket bra resultat. Vårt försteg till prototypen med smeknamnet Minibot klarar de viktiga grunderna för att kunna rensa ogräs. Det vill säga följa odlingsrader dag som natt, identifiera grödor och ogräs och positionera verktyg till att ta bort ogräs. Under hösten jobbar vår samarbetspartner i EIP projektet, RISE med att förfina verktygstekniken så att det fungerar med en storskalig prototyp till kommande odlingssäsong