Ekobot tar in kapital genom nyemission

Under 2019 har Ekobot tagit in kapital för att färdigställa [...]