Under 2019 har Ekobot tagit in kapital för att färdigställa en fältmässig prototyp av Ekobots system för autonom ogräshantering. I och med kapitaltillskottet om 4 miljoner kronor kan prototypen färdigställas för fälttester och en ny ingenjör anställas för att accelerera utvecklingen. Ekobot anlitar Starsis (www.starsinsweden) för kapitalanskaffning.