Ekobot i Precisionsjordbruket

Ett viktigt steg framåt mot en fältmässig robot för ogräshantering [...]