TO2 (teckningsoptioner erhållna vid företrädesemission 2022-04-25)

VD Erik Jonuks ger en statusuppdatering av Ekobot inför nyttjandeperioden av TO2

Du som innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 inbjuds till digitala investerarträffar med Ekobots VD, Erik Jonuks, den 5 oktober respektive 7 oktober kl. 12:00. Erik kommer presentera bolagets utveckling och framsteg sedan företrädesemissionen vilket bl.a. består av:

Signerade kontrakt med strategiska kunder i Sverige och Nederländerna

Genomförda fälttester och marknadsaktiviteter

Utveckling av IPR-portföljen

Planen framåt för marknad, sälj och teknologi

 

Anslut till mötet via Zoom

Tid och länk:

 

Tidsplan

Titel
Datum
Nyttjandeperiod TO 2
3 - 14 oktober 2022
Nyttjandeperiod TO 2
3 - 14 oktober 2022
Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtter
26 april
Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtter
26 april
Första dag för handel i aktien exklusive uniträtter
27 april
Första dag för handel i aktien exklusive uniträtter
27 april
Avstämningsdag
28 april
Avstämningsdag
28 april
Handel i uniträtter
2 maj – 11 maj
Handel i uniträtter
2 maj – 11 maj
Teckningsperiod
2 maj – 16 maj
Teckningsperiod
2 maj – 16 maj
Emissionsutfall
18 maj
Emissionsutfall
18 maj

Dokument

Dokument
Öppna PDF
Anmälning av lösen TO2 Ekobot
Dokument
Anmälning av lösen TO2 Ekobot
Anmälningssedel av lösen TO2 Ekobot
Dokument
Anmälningssedel av lösen TO2 Ekobot
Teaser
Dokument
Teaser
Ekobot presentation 2022
Dokument
Ekobot presentation 2022
Instruktioner
Dokument
Instruktioner
Informationsmemorandum
Dokument
Informationsmemorandum
Pressmedelande företrädesemission
Dokument
Pressmedelande företrädesemission
Punk 8 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
Dokument
Punk 8 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
Punkt 9 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om en riktad konvertibelemission
Dokument
Punkt 9 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om en riktad konvertibelemission

Erik Jonuks, VD Ekobot presenterar bolaget på Aktieportföljen Live den 11 maj kl 13.00-13.30

Play Video

Investerar- och aktieägarträff 2022-04-19

Play Video

Länkar

Länk
Besök

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden. The next one takes place at Helgegården in Skepparslöv
(Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad).

Choose date and time
Name
Mail