Kollegor

Unibap is a supplier of world class, safety critical vision processing solutions and rapidly moving into intelligent visual perception solutions. The company was founded in 2013 to commercialize state-of-the-art know-how and research in the field of intelligent automation, using visual perception formulated around ideas such as artificial visual cortex. We started in the demanding aerospace market and are now rapidly moving to industrial robust machine vision.

Our technology platform is based on academic research and industrial cooperation. We have a unique combination of industrial skills, academic competence and industrial excellence within visual perception. Our founding partners represents a highly interdisciplinary team, with experience from rugged PC design and manufacturing, robotics, distributed software, machine vision, aerospace avionics, sensor fusioning, and advanced embedded hardware.

Our unique platform deliver unmatched safety critical computing performance for artificial intelligence and sensor fusion methods to detect, recognize, and describe behaviors and activity seen by a plethora of advanced sensors.

Since each sensor has its own intelligence and the node’s task is to collect already analyzed data, the accuracy increases. The speed of how information can be transformed into action increases too.

The process makes it easier to filter data and create faster information flows. The data is purer and of better quality. Robots do not make mistakes – the analysis of large amounts of data becomes clearer.

Fredrik Bruhn, CEO

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden – Sveriges forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.

Som ett starkt, oberoende, forskningsinstitut, erbjuder vi ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för SME, industri, akademi och offentlig sektor. I global samverkan möjliggör vi förnyelse och värdeskapande innovationer för ökad konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.
RISE 2200 anställda finns på 30 platser i Sverige och även utomlands. RISE ägs av den svenska staten och under 2017 etableras
RISE huvudkontor i Göteborg.

Moderbolaget RISE Research Institutes of Sweden AB namnändrade till RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (RISE Holding AB) den 28 februari 2017. Dotterbolaget SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB namnändrade till RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) den 16 mars 2017.

Robotdalen är en katalysator för utveckling och implementering av nya idéer och lösningar inom robotteknik. Vi fokuserar på nya innovationer för industri, service samt hälsa (vård och omsorg). Följ vår resa mot att bli en internationellt erkänd innovationsmiljö!

Verksamhetsidé

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.

Vision

SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Varumärkeslöfte

Science and Education for Sustainable Life Vetenskap och utbildning för en hållbar värld

Kärnvärden

Utmanande vetenskap  Vi vågar ifrågasätta etablerad kunskap genom kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vårt universitet producerar forskning i världsklass.

Löser riktiga problem  Vi söker lösningar på livsviktiga problem i både teorin och i praktiken. Fokus är den riktiga världen, jordens befolkning och verkliga problem.

För en levande värld Vi ställer de stora frågorna om djuren, naturen och livet. Vår kunskap skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld.

Värdegrund

SLU:s värdegrund uttrycker organisationens gemensamma grundläggande värderingar. Dessa ger vägledning i vardagen genom att beskriva vad som är själva utgångspunkten för verksamheten, för kontakten med omvärlden och för hur vi beter oss mot varandra och andra. Samtliga SLU-anställda omfattas av värdegrunden. Grundläggande värderingar är:

 • vetenskaplighet
 • kreativitet
 • öppenhet
 • ansvarstagande

Dessutom finns följande sex grundläggande principer:

 • demokrati
 • legalitet
 • objektivitet, saklighet och likabehandling
 • fri åsiktsbildning
 • respekt
 • effektivitet och service

Läs mer i SLU:s värdegrund (pdf).

Strategiska mål

De övergripande strategiska målen:

 • SLU är en attraktiv och stimulerande arbetsplats för nuvarande och framtida medarbetare.
 • SLU är ett attraktivt lärosäte för studenter och har utbildningar med hög kvalitet och samhällsrelevans.
 • SLU:s forskare har god tillgång till forskningsinfrastruktur som ger möjlighet till nydanande, excellent forskning.
 • SLU:s samverkan skapar samhällsnytta och uppskattas av intressenterna samtidigt som kvaliteten på vår utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys höjs.
 • Medarbetare och studenter har kunskap om och känner engagemang för SLU:s verksamhet, samt tar gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten.

HIR Skåne AB, fd HIR Malmöhus AB, är ett expansivt konsultföretag inom lantbruk och trädgård. Vår affärsidé är att optimera lantbrukarnas produktion genom personlig rådgivning och att vara en kunskapsorganisation som utvecklar svenskt lantbruk. Tillsammans spänner vi över många ämnesområden. Därför kan vi vara en diskussionspartner och rådgivare för hela ditt företag. Vi erbjuder oberoende och personlig rådgivning inom växtodling inklusive bär och grönsaker, maskin/energi, miljö, bygg, husdjur, vatten samt ekonomi och marknad.

HIR Skåne AB arrangerar årligen lantbruksmässan Borgeby Fältdagar Dessutom ger vi ut tidningen Arvensis Vår försäljningsavdelning kan hjälpa dig med marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster inom den agrara sektorn.

HIR Skåne AB är sedan den 1 januari 2010 eget bolag. Det är det första delvis personalägda bolaget inom Hushållningssällskapet. Engagemanget från medarbetarna är stort. Företagskulturen är unik och en viktig framgångsfaktor för de senaste årens expansion. Varje individ har möjlighet att arbeta med det man brinner för inom översiktliga mål. Man har en stor frihet och ingen detaljstyrning. Vi utvecklar ständigt nya rådgivningsområden och tjänster. Allt detta gör att HIR Skåne är en attraktiv arbetsplats.

Vill du bli vår nya medarbetare och har värdefulla erfarenheter och intresse i att utveckla vår verksamhet? Kontakta vd Erik Stjerndahl, tel. 046- 71 36 10, erik.stjerndahl@hushallningssallskapet.se

Bildnet.info hjälper Ekobot med grafiskt material, hemsidor och uppdateringar.

https://bildnet.info