Ulf Nordbeck

EKOBOT AB är ett aktiebolag bildat för att ta fram den bästa möjliga roboten för precisionsjordbruk.

Grundaren är Ulf Nordbeck som sedan 2014 studerat vad som krövs för att skapa ett komersiellt gångbart och effektivt system för jordbrukssektorn. EKOBOT AB har erhållit stöd som avser genomförande av projekt inom Europeiska innovations-partnerskapet på upp till 9.2 Msek