Bolagets produkt, den autonoma roboten EKOBOT, gör odlingen effektiv helt utan eller med minimal användning av herbicider/ogräsmedel. Med en exceptionell visionsteknik och artificiell intelligens (AI) identifierar EKOBOT ogräs och skär av den oönskade växten i marknivå,, vilket minskar risken för nya rotskott samtidigt som grödan inte behöver konkurrera med ogräs om näring, vatten och ljus. Den automatiserade proceduren är mycket effektiv och upprepas kontinuerligt.

Driften bygger på batteriteknik, men EKOBOT kan anpassas till slutkundens behov. Det kan exempelvis bli aktuellt med solceller för laddningsstationer, bränsleceller, el genererad av solcellsgenererad vätgaslager och så vidare. Konceptet är skalbart och systemet kan anpassas efter behov till olika stora arealer exempelvis genom att hantera flera rader av grödor samtidigt. Eftersom EKOBOT dessutom utnyttjar befintlig areal mycket effektivt, med en mindre hjulbredd än konkurrenters lösningar, blir det mindre spillytor och en större andel av markytan kan utnyttjas för odling.