Sina Vosough

Ledamot
Aktier i bolaget: 42500
Teckningsoptioner: 10000

Sina har 12 års erfarenhet av ledande befattningar från främst Sandvik och ABB, bland annat som CTO och Vice VD Seco Tools AB, Vice VD ABB Instrument Transformers samt ledningsgruppsarbete inom Sandvik.

Lång och väldokumenterad erfarenhet av att skapa lönsamma affärer med stöd från forskning och utveckling.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden. The next one takes place at Helgegården in Skepparslöv
(Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad).

Choose date and time
Name
Mail