Ulf Nordbeck

Ledamot & Grundare
Aktier i bolaget: 308784

Ulf är grundare av Ekobot och han har en bred bakgrund inom IT-styrning, projektledning och operativ leverans av IT-system i olika branscher såsom elektronik, läkemedel och inom offentlig sektor. Ulf har också bred erfarenhet från arbete i ledande befattningar inom IT från bland annat Zarlink, Ericsson och Octapharma.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail