Ulf Nordbeck

Ledamot & Grundare
Aktier i bolaget: 502170
Teckningsoptioner: 20000

Ulf har en bred bakgrund inom IT-styrning, projektledning och operativ leverans av IT-system i olika branscher såsom elektronik, läkemedel och inom offentlig sektor. Ulf har också bred erfarenhet från arbete i ledande befattningar inom IT från bland annat Zarlink, Ericsson och Octapharma. Ulf är huvudansvarig för styrning och ledning av den operativa verksamheten i Ekobot. Ulf har också det strategiska huvudansvaret för all funktion och teknikutveckling av robotplattformen.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden. The next one takes place at Helgegården in Skepparslöv
(Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad).

Choose date and time
Name
Mail