Verksamhetsfilmer
Shadow
Slider

Här visas hur roboten lär sig att skilja lök från ogräs.
Denna test utfördes på natten.