Under 2019 har Ekobot tagit in kapital för att färdigställa en fältmässig prototyp av Ekobots system för autonom ogräshantering. I och med kapitaltillskottet om 4 miljoner kronor kan prototypen färdigställas för fälttester och en ny ingenjör anställas för att accelerera utvecklingen. Ekobot anlitar Starsis (www.starsinsweden) för kapitalanskaffning.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail