Bidrag från Jordbruksverket är utbetalt

Ekobot, autonom jordbruksrobot är ett projekt som finansierats via Jordbruksverket. Projektet är avslutat och det kvarvarande bidraget om 1,73 miljoner kronor är nu utbetalt.

Projektet slutfördes under hösten 2023 då Ekobot också lämnande in slutrapporten. Finansieringen är via Jordbruksverkets landsbygdsprogram 2014–2022 och EU-kommissionens program EIP-AGRI. Projektstödet beslutades av Jordbruksverket i november 2017 och det totala bidraget var på 9,2 miljoner kronor.

Projektet är nu helt godkänt och Jordbruksverket har betalt ut den kvarvarande delen av bidraget motsvarande 1,73 miljoner kronor. Samtliga projektkostnader är redan tagna så utbetalningen ger en direkt förstärkning av bolagets kassa.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail