Ekobot AB erhåller en första order för pilotinstallation hos kund i Nederländerna

Ekobot tecknar avtal med ett ordervärde på ca 150 000 SEK till kund i Nederländerna för leverans av robotsystem till pilotinstallation under odlingssäsongen 2022.

Ekobot AB har ingått ett första kundavtal för installation av robotsystem i Nederländerna.  Avtalet har ingåtts med en av nederländernas största grönsaksodlare, Aardappelen V.O.F. Avtalet avser en pilotinstallation under odlingssäsongen 2022. Pilotinstallationen sker på kommersiella villkor men på en begränsad odlingsyta.  Ordervärdet på ca 150 000 skall ses mot bakgrund av en prissättning på ca 35 000 SEK per hektar. Detta ligger helt i linje med Ekobots tidigare antaganden,  där ett enskilt robotsystem är anpassat för 10 hektar odling per år.  
 
Ekobots VD Erik Jonuks kommenterar avtalet:
– Vi har arbetat strategiskt mot den nederländska marknaden under ett par års tid. Vi signerade nyligen Letter of intent med ett antal nederländska kunder. Det är oerhört glädjande att vårt första kommersiella genombrott nu sker på den nederländska marknaden. Avtalet är också ett tydligt kvitto på att vi har en väl fungerande teknologi och det är ett bevis på att våra antaganden gällande prissättning gentemot kund är korrekta. Jag vill passa på att rikta ett särskilt tack till vår säljorganisation som skapat mycket goda kundrelationer på den nederländska marknaden, det bådar gott för framtiden.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail