Ekobot AB inleder samarbete med estimattjänsten Pinpoint

Agtechbolaget Ekobot inleder ett samarbete med estimatplattformen Pinpoint Estimates för att fånga upp de bredare marknadsförväntningarna. Pinpoint är en öppen plattform som sammanställer marknadsförväntningar inför noterade bolags helårs- och delårsrapporter.

Ekobot noterades den 15 mars i år och vi befinner oss på en stark tillväxtresa. Som nynoterat bolag är det förstås viktigt med transparens och kommunikation, något som vi tar på stort allvar och tillsammans med Pinpoint tar vi nu nästa steg när vi tillför insikter om den breda aktieintresserade målgruppen på andra sätt än enbart genom aktiekursreaktioner, säger Erik Jonuks, VD på Ekobot.

Genom Pinpoint kan Ekobot kontinuerligt få sammanställningar av bredare marknadsförväntningar och därigenom få insikter om hur den breda allmänheten tar emot och uppfattar händelser kring bolaget. Samarbetet inleds omedelbart, vilket innebär att vem som helst nu genom några mycket enkla steg kan bidra med sin förväntansbild inför Ekobots kommande rapporter från och med idag.
Genom att lämna estimat skapas snittförväntningar, ett viktat snittvärde (konsensusestimat) som tas fram med hjälp av algoritmer, samt en referenspunkt som görs tillgänglig för alla som vill ta del av den. Bolaget uppmanar nu alla sina aktieägare och intressenter att bidra med sin förväntansbild inför rapporterna för att skapa en ökad transparens både för bolaget och andra personer.

– Vi ser fram emot att bidra till en tvåvägskommunikation mellan Ekobot och den breda allmänheten för att skapa en tydlig förväntansbild och ökade insikter om hur information tas emot och tolkas, säger Robin Berglund, CRO på Pinpoint.

För ytterligare information, vänligen kontakta,
Pinpoint:
Robin Berglund, CRO
Tel: +46 70 24 50 221
Email: robin@pinpointestimates.com

Ekobot
Erik Jonuks, VD
Tel: +46 703 850 890
Email: erik.jonuks@ekobot.se

Om Pinpoint
Pinpoint, pinpointestimates.com, är en öppen plattform för estimat på noterade bolag. Pinpoint sammanställer hela marknadens förväntningar för noterade bolags helårs- och kvartalsrapporter. Plattformen är kostnadsfri och öppen för vem som helst som vill nyttja den. Pinpoint skapar snittförväntningar för respektive börsbolag, det vill säga även för de många bolag som idag saknar analysbevakning – det är en win-win för investerarna, börsbolagen och marknaden i stort.

Om Ekobot
Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se
Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail