EKOBOT AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission av aktier

Styrelsen för EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum (”IM”) med anledning av den företrädesemission av aktier som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 14 februari 2024 (”Företrädesemissionen”). IM:et finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida.

Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 14 februari 2024 med stöd av extra bolagsstämmans bemyndigande den 22 januari 2024. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 21 februari 2024. Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 26 februari 2024 till och med den 11 mars 2024.

IM:et har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och offentliggörs idag, den 23 februari 2024. IM:et, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt fullständig information om Företrädesemissionen, finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida. Även anmälningssedlar kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida Ekobot.

Rådgivare
Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail