Ekobot Ab (publ) AB lämnar in ny patentansökan för sitt verktygssystem

Ekobot AB (publ) tillkännager att man lämnat in en patentansökan till det Europeiska patent- och registreringsverket avseende en verktygsbärarenhet för autonoma jordbruksfordon. Patentansökan relaterar till ett autonomt robotsystem för AI baserad optisk detektion av ogräs, vilket i allmänna termer innebär en ny och förbättrad metod för att detektera och bekämpa ogräs med ett mekaniskt verktygssystem.

Ekobots robotsystem för autonom ogräsbekämpning består av flera komponenter, en UGV enhet (Unmanned groud vehicle), en verktygsbärarenhet samt verktygsmoduler för olika jordbruksändamål. Tillsammans med Ekobots AI system utgör detta en komplett lösning som är av stor vikt för framtidens hållbara livsmedelsproduktion. Verktygsbärarenheten är central i den fortsatta teknikutvecklingen och utgör kärnan i bolagets verksamhet.

– Ekobot har en tydlig strategi att kontinuerligt stärka sin IP portfölj runt sitt verktygssystem. Vårt mycket kompetenta R&D Team har därför under hösten och vintern fortsatt att arbeta med att utveckla ett tillförlitligt verktygssystem som kan anpassas och appliceras inom flera områden i jordbrukssektorn. Detta arbeta har nu återigen burit frukt på IP området i form av en ny patentansökan. Jag är nöjd med att vi har registrerat skyddet på hög nivå vilket ger oss en stärkt position på marknaden och det ligger väl i linje med att skapa tillförlitliga lösningar och tjänster för våra kunder. – säger bolagets VD, Erik Jonuks

Vanligen i patentgodkännandeprocesser lämnas en ansökan i till det Europeiska patent och registreringsverket. Efter godkännande lämnas efterföljande ansökningar in i andra länder utanför det Europeiska patentsamarbetet. Så förväntas fallet även vara för detta nya patent då immateriella rättigheter är en del av företagets långsiktiga strategi.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail