Ekobot Ab (publ) AB lämnar in patentansökan för nytt verktyg för ogräsbekämpning

Ekobot AB(publ) tillkännager att de lämnat in en patentansökan till det Europeiska patent- och registreringsverket avseende ett system för skärande, linjär bekämpning av ogräs.

Patentansökan relaterar till ett autonomt robotsystem för AI baserad optisk detektion av ogräs, vilket i allmänna termer innebär en ny och förbättrad metod för att detektera och bekämpa ogräs med ett mekaniskt verktygssystem.

Ekobots robotsystems förmåga att upptäcka defekter och bekämpa ogräs på ett snabbt och pålitligt sätt är starkt relaterat till ett effektivt mekaniskt verktygssystem. Detta är av stor vikt för hållbar och kemikaliefri produktion av livsmedel.

Ekobots CTO Tomas Täuber kommenterar:
– Den nya patentansökan bekräftar att vi totalt sett är ett innovativt företag. Vår patentportfölj är under uppbyggnad och med denna nya ansökan går vi vidare med att förbättra och förstärka vår IP runt robotsystems prestanda. Jag är nöjd med att vi har lyckats registrera skyddet på hög nivå mot bakgrund av våra ansträngningar i att skapa tillförlitliga lösningar och tjänster för våra kunder.

Vanligen i patentgodkännandeprocesser lämnas en ansökan i till det Europeiska patent och registreringsverket. Efter godkännande lämnas efterföljande ansökningar in i andra länder utanför det Europeiska patentsamarbetet. Så förväntas fallet även vara för detta nya patent då immateriella rättigheter är en del av företagets långsiktiga strategi.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail