Ekobot AB (Publ) erhåller projektstöd på ca 5,7 MSEK från Jordbruksverket

Ekobot AB (Publ) har mottagit ett positivt beslut om projketstöd från Jordbruksverket. Beslutet avser storskaliga prototyptester för insamling och utvärdering av fältdata till grund för utveckling av avancerade beslutsstödstjänster till lantbrukare.

Syftet med projektet att sätta upp en testmiljö där Ekobot skall genomföra storskaliga tester av sitt robotsystem. Intentionen är att samköra två prototyper av den automatiserade robotplattformen under en hel säsong samt att ta fram en hållbar laddningsinfrastruktur baserad på solkraft. Målet med projektet är att prototypen ska vara testad och klar för att industrialiseras och kommercialiseras.

Projektet består i projektledning, löpande fälttester, framtagande av IDDS (Intelligent Design Support System) och prototypframtagning.

Samarbetspartners
Projektet skall genomföras i samarbete med Hushållningssällskapet, Almhaga i Sverige AB samt med Wageningen Plant Research.

Tomas Täuber CTO Ekobot, kommenterar beslutet från Jordbruksverket
– Vi är mycket stolta över det fortsatta förtroendet från Jordbruksverket. Vi kan med hjälp av stödet ta ett viktigt steg mot nästa generation av vårt robotsystem. Projektet möjliggör också insamling och analys av fältdata. Kort och gott så vi tar ett stort kliv in i framtiden där våra robotar underlättar och effektiviserar lantbrukarens dagliga arbete och samtidigt förser vi densamme med ett avancerat databaserat beslutsstöd. Detta kommer att vara en förutsättning för ett lönsamt och hållbart jordbruk i framtiden.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail