Ekobot AB (publ) meddelar idag att bolaget deltagit och presenterats under Stora Aktiedagen arrangerat av Aktiespararna

Aktiespararna arrangerar digitala evenemang med syftet att förmedla information från börsbolag till aktiesparare samt ge möjlighet för aktiesparare att ställa frågor till de medverkande börsbolagen.

Ekobot AB (publ) meddelar idag att Ekobots VD Erik Jonuks presenterat bolaget på Stora Aktiedagen. Företagspresentationen omfattade en generell presentation av bolaget samt en uppdatering av de senaste nyheterna och den operativa verksamhetens resultat under 2021.

Stora Aktiedagen arrangeras av Aktiespararna och ägde rum 29 november, 2021 på Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm

Ekobots presentation går att ta del av på bolagets hemsida eller via länk https://www.youtube.com/watch?v=YTLdEkTbBD4&feature=youtu.be

Om Ekobot
Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se
Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail