EKOBOT AB (publ) publicerar Årsredovisning för räkenskapsåret 2022

EKOBOT AB (publ) publicerar sin Årsredovisning 2022

Årsredovisningen för EKOBOT AB (publ), avseende räkenskapsåret 2022, finns nu tillgänglig på www.ekobot.se.

Kontakter
Erik Jonuks
VD Ekobot AB – The evolution of agriculture
erik.jonuks@ekobot.se
+46 703 850 890
Homepage
Linkedin

Om EkobotEkobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail