Ekobot and AutoAgri inleder samarbete

Ekobot AB (publ) och AutoAgri inleder ett samarbete där målsättningen är att använda Ekobots intelligent verktyg för ogräsrensning på AutoAgris autonoma verktygsbärande robot. Den initiala målsättningen är en kommersiell demonstration hos en norsk kund under det tredje kvartalet 2024. Den flexibla lösningen som är anpassad för ett modernt, lönsamt och hållbart jordbruk avses sedan att introduceras till marknaden för kommersiella leveranser under 2025.

AutoAgri är en norsk tillverkare av en fullt autonom och elektriskt driven redskapsbärare. Lösningen erbjuder lägre kostnader, mindre jordkompaktering och ett lägre CO2-avtryck jämfört med traditionella lösningar. AutoAgris autonoma robotplattform är utrustad med ett standardiserat interface för att kunna använda utrustning designad för traditionella traktorer likväl som nya och intelligenta system.

Ekobot har ett verktygssystem för intelligent och autonom ogräsrensning. Genom en kombination av data från sensorer och Ekobots beslutsmodul med artificiell intelligens kan systemet med mycket hög noggrannhet skilja mellan gröda och ogräs. Systemet tar sedan bort ogräs mekaniskt med millimeterprecision och skapar optimala förhållanden för den värdefulla grödan. Eftersom kemisk ogräskontroll även påverkar nyttogrödan negativt kommer en intelligent och mekanisk ogräsrensning med hjälp av Ekobots system att leda till en ökad skörd

Det är mycket tillfredsställande att vi nu kan ta nästa steg mot en generell användning av vårt system för autonoma ogräsrensning. En lösning som skapar ökad avkastning, lägre kostnader och högre lönsamhet samtidigt som hållbarheten ökar och miljöpåverkan minskar, säger Jonas Eklind, VD för Ekobot.

Genom att kombinera Ekobots ogräsverktyg och den autonoma redskapsbäraren från AutoAgri erbjuds lantbrukaren en flexibel lösning som, förutom autonom ogräsrensning, även kan användas för andra processer och uppgifter. Allt för att skapa en kostnadseffektiv och lönsam lösning för den enskilde lantbrukaren.

Nu kan vi erbjuda marknaden ytterligare en värdefull applikation och användning av vår plattform. Det ger våra kunder ännu bättre möjligheter att skapa en hållbar och lönsam verksamhet baserad på vår unika autonoma redskapsbärare, säger Jostein Sandvik, VD på AutoAgri.

För mer information om AutoAgri: AutoAgri och VD Jostein Sandvik

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail