Ekobot ändrar datum för årsstämma och publicering av årsredovisning

Ekobot AB (publ) har beslutat att senarelägga bolagets årsstämma och senarelägger därmed även offentliggörandet av årsredovisning. Beslutet har fattats mot bakgrund av den avsiktsförklaring avseende överlåtelse av verksamheten som bolaget nyligen ingått.

Ekobot kommer att senarelägga offentliggörandet av årsredovisningen för 2023 till den 8 maj 2024 i stället för den 26 april som kommunicerats tidigare. Årsstämman kommer att hållas den 10 juni 2024, vilket är senare än tidigare kommunicerat datum som var den 27 maj.

Bakgrunden är att bolaget har ingått en avsiktsförklaring om att överlåta hela sin verksamhet till HH Agriculture Investments B.V. vilket kommunicerades den 8 april 2024. Transaktionen är bland annat villkorad av att bolagsstämman i Ekobot beslutar att godkänna genomförandet av transaktionen samt att köparen funnit att tester av bolagets produkt varit tillfredsställande. Den extra bolagsstämman för att godkänna transaktionen hålls den 26 april och köparens period för att testa bolagets produkt är den 20–25 april 2024.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail