Ekobot erhåller EU stöd och ingår ett samarbetsprojekt med Europas främsta jordbrukstekniska universitet, Wageningen University Research

Ekobot ingår ett samverkansprojekt med Stiftelsen Stichting Wageningen Research, forskningsinstitutet Wageningen Plant Research, Business Unit Field Crops, i Wageningen, Nederländerna. Genom projektet har Ekobot beviljats ett stöd på ca 873 000 SEK från Europeiska unionens regionala utvecklingsfond.

Projektet genomförs inom det operativa programmet "Möjligheter för Väst II 2014-2020". Programmet syftar till att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Programmet utlyser stöd avsedda för projekt som syftar till utveckling av cirkulärt jordbruk.

Samverkansprojektet mellan Ekobot och WUR genomförs i Nederländerna på den så kallade Framtidens gård. Detta är ett initiativ från jordbruksministeriet i Nederländerna i provinsen Flevoland. Framtidens gård är en demonstrationsanläggning för cirkulärt lantbruk i en provins i Nederländerna som historiskt har associerats med och är ledande inom innovationer inom jordbruket.

Samverkansprojektet med WUR ger Ekobot mycket goda möjligheter att testa och vidareutveckla sin produkt tillsammans med nederländska forskare inom jordbruksteknologi och robotik från Europas främsta jordbrukstekniska universitet och forskningsinstitut. Projektet möjliggör också för Ekobot att demonstrera sin produkt för slutkund på den nederländska marknaden.

Samverkansprojektet ger också båda parter finansiellt stöd för att driva projektet under 2 år framåt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ekobot AB (publ)
Erik Jonuks
Vice-VD
Tel: +46 703 850 890
Email: erik.jonuks@ekobot.se

Denna information är sådan information som Ekobot AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2021 kl. 08,30 CET.

Om Ekobot

Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se

Augment Partners AB, tel. +46 8- 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail