Ekobot erhåller patent för sitt verktygssystem

Ekobot har mottagit ett meddelande om Avsikt att Bevilja från Europeiska Patentverket (EPO) vilket betyder att bolagets patentansökan gällande det mekaniska verktygssystemet blir godkänd.

Meddelande från det Europeiska Patentverket innebär att det nu endast kvarstår administrativa steg för att föra patentansökningen vidare till formellt godkännande. Patentet gäller den patentansökan som bolaget kommunicerade den 11 juni 2021 och omfattar bolagets verktygssystem för autonom ogräsbekämpning. Den beviljade ansökan innehåller samtliga ursprungliga patentkrav.

Ekobot har sedan tidigare patent beviljat från Europeiska Patentverket. Ett patent som omfattar själva metoden med algoritmerna och mjukvaran för styrningen av verktygssystemet som omfattas av patentet ovan. Detta betyder att Ekobot nu har hela sin kärnteknologi med det intelligenta verktygssystemet för automatiserad mekanisk ogräsbekämpning skyddat av patent. Ett system som ersätter både miljöskadliga bekämpningsmedel och manuellt arbete för ogräsbekämpning. Patenten omfattar både det mekaniska verktygssystemet för ogräsbekämpning samt algoritmerna och systemet som styr detta ogräsverktyg.

Ekobot arbetar med innovativ system- och produktutveckling på en världsledande nivå. Vi har även en tydlig strategi att löpande stärka vårt immateriella skydd kring vår teknologi så glädjande att en central patentansökan nu blir fullt ut beviljad, säger bolagets VD, Jonas Eklind.

Ekobots intelligenta verktygssystem för ogräshantering har varit i drift i kommersiella odlingar i Sverige och Nederländerna sedan våren 2022. Inför odlingssäsongen 2024 kommer Ekobot att leverera system till nyckelkunder och distributörer primärt i Sverige och Nederländerna.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail