Ekobot genomför livesänd aktieägarträff inför extrainsatt bolagsstämman

Ekobot AB (publ) genomförde den 20 april kl 11.00 en livesänd aktieägare och pressträff inför den extrainsatta bolagsstämman den 21 april 2022. Den inspelade versionen av sändningen går att ta del av via bolagets Youtube kanal.

Under träffen presenterade VD Erik Jonuks, Ekobots verksamhet samt bolagets go to market strategi för 2022 och 2023. Tomas Täuber, teknisk chef besvarade frågor gällande bolagets teknikutveckling och tekniska utmaningar.
 
Patrik Rehn verksahetsansvarig för Agro Västmanland modererade träffen. Den inspelade versionen av den livesända träffen går att ta del av via bolagets youtube kanal. https://youtu.be/PywrfreEuvk

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail