Ekobot ger uppdatering om bolagets finansiella situation och framtida möjligheter

Ekobot AB (publ) publicerade idag den 12 mars utfallet av företrädesemissionen. Styrelsens bedömning är att det rörelsekapital som emissionen tillför bolaget inte är tillräckligt för att genomföra bolagets långsiktiga operativa plan. Bedömningen är att det bästa alternativet för bolaget och aktieägarna är att i stället intensifiera den pågående översynen av strategiska alternativ till en traditionell finansiering som bolaget informerade om den 1 december 2023. Sådana alternativ kan inkludera en försäljning av hela eller delar av verksamheten, utvärdering av strukturaffärer och/eller strategiska partnerskap.

Bolaget har under de senaste månaderna haft en god operativ utveckling och uppnått flera viktiga milstolpar som bolaget kommunicerat. Detta gäller exempelvis att starta samarbeten med ledande branschaktörer, skapa ett genuint intresse från potentiella kunder, påbörja bygget av ett nätverk av ledande distributörer, validera den egna robotplattformen och erhålla patent på bolagets intelligenta verktygsplattform.

Under de senaste månaderna har bolaget även fått förfrågningar om samarbeten eller partnerskap från ett flertal ledande aktörer från branschen, aktörer som ser ett stort värde i bolagets teknologi.

Baserat på den operativa utvecklingen och intresset från branschaktörer ser styrelsen ett flertal möjligheter till försäljning av hela eller delar av verksamheten, strukturaffärer och/eller strategiska partnerskap. Möjligheter som nu ska utvärderas samtidigt som bolaget genomför åtgärder för att ytterligare reducera kostnader. Målsättning att nå en lösning inom de närmaste veckorna med försäljning av hela eller delar av verksamheten, strukturaffärer och/eller strategiska partnerskap.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail