Ekobot har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq Stockholm AB har den 11 mars 2021 godkänt Ekobot AB:s (publ) ("Ekobot" eller "Bolaget") ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är den 15 mars 2021.

Ekobots aktie kommer att handlas under kortnamnet "EKOBOT" med ISIN-kod SE0015346812. Teckningsoptionen av serie TO1 kommer att handlas under kortnamnet "EKOBOT TO1" med ISIN-kod SE0015557277. Bolagets aktieägare och optionsinnehavare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.

Med anledning av noteringen på Nasdaq First North Growth Market har Ekobot tagit fram en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Ekobots hemsida https://www.ekobot.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ekobot AB (publ)
Erik Jonuks
Vice-VD
Tel: +46 703 850 890
Email: erik.jonuks@ekobot.se

Om Ekobot

Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail