Ekobot inleder samarbete för Scanfil för industriell tillverkning av Ekobot Gen III

Ekobot har inlett ett samarbete med Scanfil i Åtvidaberg i syfte att påbörja en industrialiseringsprocess av sin robotplattform Ekobot Gen III.

–        Att inleda ett samarbete med Scanfil i detta skede känns oerhört bra – Säger Erik Jonuks, VD på Ekobot AB. Scanfil har en lång och gedigen erfarenhet som tillverkningspartner och systemleverantör på en internationell marknad. Scanfil har liksom Ekobot ett tydligt fokus på hållbarhet, de har potential att bli vår tillverkningspartner i en internationell expansion under flera år framåt.

Scanfil i Åtvidaberg www.scanfil.com erbjuder ett brett utbud av design- och utvecklingstjänster som stöd till serietillverkning. Allt ifrån tidig idéfas genom innovation till utveckling av prototyper, verifiering, testdesign och industrialisering för serietillverkning.
Scanfil har en lång erfarenhet av att stötta sina kunder under produktutvecklingsfasen. Dessa samarbeten leder till att produkterna redan från början blir väl anpassade mot den kommande serieproduktionen. Bolaget har utvecklat ett stort antal olika produkter i ett brett spektrum av tekniker och marknadsområden genom åren. De senaste åren har många uppdrag utförts med inriktning mot ”fjärrstyrda och även självkörande” applikationer.

 Bertil Alm, försäljningschef på Scanfil kommenterar samarbetet med Ekobot:

–       För Scanfil är det mycket positivt att få samarbeta med Ekobot under utvecklingsfasen av företag och produkt. Under denna fas kan Scanfil verkligen tillföra ett värde för Ekobot är min bedömning. Detta samarbete skapar även en bra plattform för ett fortsatt samarbete där Scanfils globala fabriksnätverk kan ge Ekobot möjligheter till snabb expansion när marknadens behov ökar ”.

För Ekobot är samarbetet en viktig del i utvecklingen framåt. Marknaden för fältrobotar inom jordbruket växer oerhört snabbt och för ett litet teknikbolag som Ekobot är det oerhört viktigt att snabbt kunna skala upp försäljning och tillverkning för att möta marknadens behov. 

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail