Ekobot lämnar uppdatering kring bolagets finansiella situation

Som framgick av delårsrapporten för tredje kvartalet 2023, som Ekobot AB (publ) publicerade den 24 november, arbetar styrelse och VD aktivt med åtgärder för att hitta ny finansiering senast i slutet av året för att kunna säkra fortsatt drift. Mot bakgrund av negativa besked från en av de större befintliga ägarna i föreliggande finansieringsdiskussioner, gör styrelsen (i samråd med sin finansiella rådgivare) emellertid bedömningen att möjligheterna att anskaffa ny finansiering påtagligt har försämrats och chansen att hitta en långsiktig lösning innan årets slut har minskat.

Arbetet med att säkra bolagets långsiktiga finansiering och den fortsatta driften kommer att fortgå oavbrutet. Parallellt med detta arbete har styrelsen även inlett en översyn av strategiska alternativ till en traditionell finansiering. Sådana alternativ kan inkludera en försäljning av hela eller delar av verksamheten och/eller utvärdering av strukturaffärer eller strategiska partnerskap.

Föreliggande finansiella situation kan medföra att bolaget inte kommer uppnå målet som kommunicerades i samband med den uppdaterade strategin tidigare under året.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail