Ekobot meddelar styrelseledamots avgång

Ekobot AB (publ) meddelar att Victoria Woyland på egen begäran avgår som styrelseledamot i bolagets styrelse per idag.

Victoria Woyland kommer att lämna sin position som styrelseledamot för att ägna all sin tid åt sin operativa roll i ett annat företag.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter och efter att Victoria Woyland lämnar består styrelsen av sex ledamöter.

Vi tackar Victoria för hennes engagerade insats i styrelsearbetet och önskar henne all lycka framöver.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail