Ekobot och Telia inleder 5G-samarbete kring Ekobot Gen III

Ekobot och Telia har påbörjat ett samarbete för att skapa en kraftfull lösning kring effektivt precisionsjordbruk. Lösningen bygger på uppkoppling gentemot Telias 5G nät och ger Ekobot nya stora möjligheter för att hantera in- och utkommande data från sina robotsystem. I samarbetet deltar också forskningsinstitutet RISE med spetskompetens inom jordbruksteknik samt Axis Communications, som bidrar med sin videoteknik.

 Samarbetet mellan Ekobot, Telia, RISE och Axis Communications syftar till att utforska hur kommunikationen mellan roboten och mobilnätet fungerar och vilka krav det ställer på den tekniska lösningen. Piloten med att koppla upp roboten mot 5G-nätet har genomförts under försommaren vid Brunnby Gård i Västerås. 

 Ekobots autonoma robotsystem kan identifiera och mekaniskt avlägsna ogräs med hjälp av avancerade kamerasensorer och AI. På så sätt kan jordbrukare automatisera mer manuellt arbete, som är kostsamt, och dessutom minska beroendet av kemiskabekämpningsmedel, vilket kan vara skadligt för miljön. 

– Vi har under flera år arbetat med att utforska hur 5G kan användas inom en rad olika branscher och samhällssektorer, från industrin till vården. Det här samarbetet ger oss inblick i jordbrukets spännande värld där tekniken spelar en nyckelroll för en hållbar utveckling. Vi tror att just kombinationen 5G och automation i precisionsjordbruket har stor potential, säger Magnus Leonhardt, innovationschef för Telia Sverige. 

Telia är helt rätt partner för Ekobot. De leder 5G-satsningen i Sverige och har den kompetens och teknik som behövs för att koppla upp, övervaka och styra roboten via 5G-nätet under riktiga förhållanden i jordbruket. Med RISE unika kunskap inom jordbruksteknik och Axis Videoteknik så kan vi ta viktiga steg framåt för att industrialisera och skala lösningen, berättar Erik Jonuks, VD för Ekobot. 

 
Därför 5G
Roboten är autonom och hanterar ogräsrensning automatiskt. Framtiden ligger i den datainsamling som roboten genomför vilket kommer ligga till grund för ett kvalificerat beslutsstöd inom lantbruket (s.k. precisionsjordbruk). Kraftfulla sensorer placerade på roboten, såsom multispektralkameror och jordanalysprober, genererar mycket stora datamängder som analyseras i molntjänster och återkopplas till robot och lantbrukare.  Roboten kan även fjärrstyras vilket kräver realtidsöverföring av video. Sammantaget ställer det höga krav på en kraftfull, robust och säker kommunikationslösning. 5G med sina unika tekniska egenskaper som låg svarstid och hög bandbredd kan möta dessa behov. 

-Autonoma fordon har påbörjat sitt intåg till jordbruket och därför är det mycket spännande att vara med i utvecklingen av Ekobot. Just pålitlig uppkoppling med tillräcklig kapacitet för kontinuerlig dataöverföring i realtid är viktigt för att fler jordbrukare ska kunna använda den här typen av lösningar på fältet. Därför känns det som helt rätt nästa steg att nu få koppla upp Ekobot mot ett riktigt 5G-nät, säger Per-Anders Algerbo, senior projektledare på RISE

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail