Ekobot presenterar en uppdaterad strategi med fokus på försäljning via distributörer med målet att uppnå en marknadsandel på 5 procent inom EU fram till 2030

Ekobot, ett av Europas ledande företag inom autonom robotteknik för jordbruksmark, meddelar idag sin uppdaterade strategi för perioden 2023-2030. Den uppdaterade strategin fokuserar på accelererad tillväxt genom distributörer och marknadsexpansion. Målet är att uppnå en marknadsandel på 5 procent inom EU samt etablera närvaro i Storbritannien och USA senast 2030.

Under odlingsperioden 2023 har Ekobot erfarit betydande intresse för sina innovativa robotlösningar. Dessutom har företaget fått nya marknadsinsikter och sett ett ökat intresse från distributörer. Följaktligen har företaget valt att uppdatera sin strategi och sina mål. Fokus ligger nu på att accelerera tillväxten genom utökade samarbeten med distributörer, intåg på nya marknader och avancemang inom produktutveckling.
 
Genom att prioritera distributörspartnerskap avser Ekobot att optimera sin försäljningsprocess för mer effektiv och snabb tillväxt. Även om detta förhöjda fokus på distributörer kan leda till färre robotleveranser under 2024 kommer det att ge betydande fördelar från och med 2025. Denna strategi kommer även att minska behovet av interna resurser för funktioner som service, underhåll och utbildning av slutkunder.
 
Som en del av den uppdaterade strategin utvecklar Ekobot även en egen bärarenhet för sina robotar. Denna förändring förväntas leda till lägre enhetskostnader för produktion och en bärarenhet som är skräddarsydd helt efter Ekobots behov, vilket underlättar snabbare marknadsutvidgning. Det är viktigt att notera att detta inte ändrar företagets teknologiska inriktning och fokus. Ekobot kärnkompetens fortsätter att vara mjukvara och artificiell intelligens för styrning av verktygssystem och bärarenhet.
 
Under perioden 2023-2030 fokuserar Ekobot på försäljning på nio EU-marknader samt USA och Storbritannien, med fokus på grödor med högt kommersiellt värde och stor odlingsareal. Inledningsvis ligger försäljningsfokus på Sverige med direktförsäljning och försäljning via distributörer i Nederländerna och Danmark. Målet är att uppnå en marknadsandel på 5 procent inom EU, 1 procent i USA och 6 procent i Storbritannien, baserat på odlingsareal. Dessa ambitiösa mål grundar sig på marknadsdata samt bolagets teknologiska framsteg och expertis inom autonom robotteknik.
 
Genom förvärv, strategiska partnerskap, rekrytering av spetskompetens och att prioritera kundnöjdhet är Ekobot beslutsamt inriktat på att accelerera tillväxten, öka lönsamheten och stärka sin position som ett av de ledande företagen i sektor

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail