Ekobot publicerar lovande testresultat från fälttester Nederländerna

Ekobot AB(publ) publicerar officiella testresultat från Nederländerna. I samarbete med Europas främsta jordbrukstekniska forskningsinstitut, Wageningen university and research genomförde Ekobot under kvartal tre lyckade fälttester. Sedan säsongen 2020 har Ekobots robotsystems prestanda förbättrats från 20% till att under 2021 nå 78%.

Testresultaten påvisar en mycket snabb och lovande utveckling av robotsystemets effektivitet. Rensningseffektivitet av ogräs mäts i procent bekämpat ogräs. Rensningseffektiviteten var i Sverige under säsongen 2020 strax över 20%. Under 2021 har systemets optimerats och nådde under juli 2021 strax över 50% i svenska odlingar och under september 2021 nådde systemet ända upp emot 78% nederländska odlingar.
 
– Testresultaten från Nederländerna har varit mycket tillfredsställande. Vi fick ta del av indikativa resultat redan under september månad i år men nu är de officiella resultaten publicerade. Vi kan konstatera att vi lyckats förbättra systemets prestanda avsevärt sedan i somras. Vi ligger nu mycket nära den nivå som förväntas av systemet för att kunna verka på kommersiella villkor – säger Ekobots VD Erik Jonuks
 
Jeroen De Bruin, researcher precision agriculture WUR, kommenterar Ekobots resultat.
– We evaluated the performance of Ekobot in a field of onions in Lelystad. The robot removed up to 58% of the weeds in one pass, and 78% in two passes over the same part of the field. A farmer will go through the field several times as well, therefore the numbers might already work in practise. Ekobot did not train their algorithm on conditions in the Flevopolder, so we expect improvements already when they train with data they collected in Lelystad. The tool Ekobot uses is simple, easy to replace, and is able to remove the weeds both between and in the onion row. We are looking forward to next year, when Ekobot is returning to do more tests.
 
Ekobot har följt den tidigare kommunicerade operativa planen mycket väl under 2021. De lovande testresultaten i Nederländerna indikerar att det nu finns mycket bra tekniska förutsättningar för att påbörja pilotinstallationer i kommersiella odlingar både i Sverige och Holland under 2022.

Om Ekobot
Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se
Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail