Ekobot säkrar kortfristigt lån

Ekobot AB (publ) har tecknat ett kortfristigt lån om 3,0 miljoner kronor. Finansieringen säkerställer bolagets drift fram till en långsiktig finansieringslösning kan vara på plats under första kvartalet 2024. Samtidigt väntar bolaget på en bidragsutbetalning från Jordbruksverket om 1,8 miljoner kronor relaterad till ett projekt som slutfördes 2023. När bidraget utbetalas kommer det också att bidra till bolagets drift under första kvartalet 2024.

Det kortfristiga lånet lämnas av fyra av bolaget större ägare, hela styrelsen samt en extern investerare.

Sammanfattning av villkoren för lånet:

  • Låneavtalet omfattar totalt 3,0 miljoner kronor
  • Lånet löper till och med den 31 maj 2024
  • Lånet löper utan ränta fram till den 31 mars 2024
  • Lånet löper med en ränta om 10 % för perioden 1 april till 31 maj 2024

För att säkerställa Ekobots rörelsekapital och tillräcklig finansiering fram till en uppkapitalisering är genomförd tecknas ett kortfristigt lån om 3,0 miljoner kronor. Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för lånen är marknadsmässiga. Lånefaciliteten avses att omvandlas till bindande teckningsåtaganden i den kommande kapitaliseringen.

Den 14 november 2023 lämnade Ekobot in slutrapporten för projektet Ekobot, autonom jordbruksrobot som finansierats via Jordbruksverkets landsbygdsprogram 2014–2022 och EU-kommissionens program EIP-AGRI. Projektstödet beslutades av Jordbruksverket i november 2017 och det totala bidraget är på 9,2 miljoner kronor. Projektet slutfördes under hösten 2023 och efter godkänd slutrapport kommer Jordbruksverket betala ut den kvarvarande delen av bidraget motsvarande cirka 1,8 miljoner kronor. Samtliga projektkostnader är redan betalade så utbetalningen ger en direkt förstärkning av bolagets kassa. Exakt tidpunkt för utbetalning är ännu inte bekräftad men prognosen är under första kvartalet 2024.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail