Ekobot signerar ett första kundavtal med en svensk ekologisk grönsaksodlare

Ekobot AB (Publ) meddelar idag att bolaget tecknat ett avtal med en svensk kund inom segmentet ekologisk grönsaksodling. Avtalet innefattar ett robotsystem för leverans till odlingssäsongen 2023.

Ekobot har signerat sitt första kundavtal med en svensk ekologisk odlare. Avtalet är strategiskt viktigt då det är bolagets första kund med en ekologisk odlingsinriktning. Kunden är en av Sveriges ledande grönsaksodlare med ca 100 ha odling och ett uppskattat behov av ca 10 robotenheter. Avtalet utgår ifrån Ekobots ordinarie prissättning per hektar och styrs av odlingsarealen. Avtalets totala omfattning kommer att fastställas i samband med odlingssäsongen start 2023.

Ekobots VD Erik Jonuks, kommenterar avtalet
Ett kontrakt med en ekologisk odlare är ytterligare ett bevis på att Ekobot innehar en stark och tillförlitlig teknologi. Ekologisk grönsaksodling skiljer sig från konventionell odling på så sätt att ogräsbekämpningen sker nästan uteslutande med manuell säsongsarbetskraft och helt utan kemikalier. Detta ställer särskilt stora krav på robotsystemets tillförlitlighet och verkningsgrad vilket vi lyckats bevisa att vi kan möta upp till under odlingssäsongen 2022.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail