Ekobot slutför försäljningen av Bolagets verksamhet

Ekobot AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget slutfört överlåtelsen till HH Agriculture Investments B.V. (”Köparen”) av Bolagets verksamhet. Köparen har tillträtt verksamheten genom sitt svenska dotterbolag.

I enlighet med pressmeddelandet som offentliggjordes den 31 maj 2024 har Ekobot idag fullbordat försäljningen av Bolagets verksamhet till Köparen. Utöver det vederlag som Bolaget tidigare erhållit har Ekobot idag mottagit en köpeskilling om 125 000 EUR. Återstående del av köpeskillingen, motsvarande 50 000 EUR, kommer att erläggas av Köparen under juni 2024. Köparen har tillträtt verksamheten genom sitt svenska dotterbolag.

Från den 15 juli 2024 beräknas Ekobot ha en nettokassa och mycket låga driftkostnader, vilket bedöms vara tillräckligt i syfte att utvärdera och genomföra ett omvänt förvärv eller annan strukturaffär.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail