Ekobot tar första steget mot export på den europeiska marknaden

Ekobot har tagit ett första steg mot export ut på den europeiska marknaden. Med ett antal mycket framgångsrika fälttester i Holland under september i år har nu Ekobot tagit ett första steg mot kommande export av sin autonoma robotplattform på den europeiska marknaden

Som första svenska Agtech-bolag inom området fältrobotik har Ekobot, i samarbete med Wageningen University and Research i Holland, genomfört mycket lyckosamma fälttester med sin autonoma robotplattform. I samband med fälttesterna har Ekobots produkt demonstrerats och utvärderats av holländska lantbrukare. Genomförandet av testerna är ett oerhört viktigt steg i bolagets utveckling då denna målgrupp troligtvis utgör bolagets främsta kundgrupp de kommande 3 åren.
 
– Jag kan inte beskriva våra fälttester och vår produktdemonstration i Holland på något annat sätt än som en komplett succé. Vi har lyckats imponera på representanter från Europas främsta jordbrukstekniska forskningsinstitut inom agtech och jordbruk. Utöver detta så har vi också träffat holländska lantbrukare som har verifierat att vi har en mycket lovande produkt. – Säger Ekobots VD – Erik Jonuks
 
De genomförda fälttesterna i Holland och mötet med holländska kunder har varit en mycket viktig milsten för Ekobot under 2021. Det återstår ca 3 veckor innan de kompletta testresultaten offentliggörs av Wageningen University and Research. De indikativa resultaten från testerna bådar dock mycket gott för kommande odlingssäsong under 2022 då målet för Ekobot är att inleda pilotinstallationer hos holländska kunder.

Om Ekobot
Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se
Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail