Ekobot tecknar distributörsavtal för Nederländerna

Ekobot AB (publ) har tecknat ett distributörsavtal med Homburg Holland gällande Nederländerna. Avtalet ger Homburg Holland en exklusiv rätt att sälja Ekobots autonoma robotsystem WEAI för mekanisk ogräsrensning inom regionen. Homburg Holland har lämnat en initial målsättning om att sälja 10 robotsystem under 2024 och början av 2025 för leverans inför odlingssäsongen 2025.

Homburg Holland hanterar marknadsföring och försäljning på den nederländska marknaden men även leverans, utbildning, support, service, reservdelar och garantiärenden.

Homburg Holland grundades 1961 och är en av de ledande distributörerna av jordbruksutrustning i Nederländerna. Bolaget tillhandahåller den bästa och mest avancerade tekniken för precisionsjordbruk inom områdena växtskydd, jordbearbetning och såteknik. Bolaget har även utvecklat egna produkter för optimering av lantbruket och dessa produkter säljs förutom i Nederländerna via ett globalt distributörsnätverk.

Det här blir ett mycket effektivt sätt att sälja och leverera vårt system till den nederländska marknaden. Vi ser verkligen fram emot samarbetet med Homburg Holland som har mycket god kunskap om den lokala marknaden och vilken utrustning som bäst optimerar det moderna lantbruket, säger Jonas Eklind, VD för Ekobot

Att komplettera vårt utbud av utrustning för precisionsjordbruk med ett avancerat och autonomt robotsystem skapar stora möjligheter för tillväxt och ökad lönsamhet. Detta passar bra in i vårt motto Lönsamhet genom kunskap, säger Jack Thibaudier, VD för Homburg Holland

Samarbetet inleds omedelbart och Homburg Hollands aktiviteter med att marknadsföra och sälja Ekobots robotsystem i Nederländerna påbörjas direkt. Homburg Holland menar att det finns stora möjligheter för Ekobots robotsystem på den nederländska marknaden när väl de första systemen finns i framgångsrik kommersiell drift i Nederländerna.

För mer information om Homburg Holland se Homburg Holland

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail