Ekobot tidigarelägger kvartalsrapport och offentliggör preliminära nyckeltal för Q1 med anledning av förestående företrädesemission

EKOBOT AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed preliminära nyckeltal för det första kvartalet 2022, och meddelar att styrelsen beslutat att tidigarelägga Bolagets kvartalsrapport till den 2 maj 2022, med anledning av förestående företrädesemission.

Kvartalsrapporten avseende det första kvartalet 2022 kommer publiceras den 2 maj 2022 istället för den 6 maj 2022 som tidigare kommunicerats.

Bolagets finansiella kalender har uppdaterats och återfinns på https://www.ekobot.se/investors/.

Preliminära nyckeltal för Q1
Med anledning av företrädesemissionen offentliggör Ekobot preliminära nyckeltal för det första kvartalet 2022 (se tabell nedan).

(KSEK) 2022-01-01
– 2022-03-31
2021-01-01
– 2021-03-31
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1 913 -1 671
Periodens resultat -2 425 -1 736
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -1,02 -1,09
Balansomslutning 33 600 27 799
Likvida medel 9 160 19 776
Soliditet (%) 38,4 74,4
Genomsnittligt antal aktier, före utspädning (st) 2 374 670 1 599 670
Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning (st) 2 937 170 1 774 670
Genomsnittligt antal anställda (st) 7 5

Denna information är sådan information som Ekobot är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail