Ekobot upprättar kontrollbalansräkning

Styrelsen i Ekobot AB (publ) har idag beslutat om att upprätta en kontrollbalansräkning. Beslutet har tagits av försiktighetsskäl då styrelsen bedömer att mer än halva aktiekapitalet kan vara förbrukat.

Ambitionen är att offentliggöra kontrollbalansräkningen snarast möjligt efter dess upprättande och att den granskats och godkänts av bolagets revisorer, men senast den 7 maj i samband med offentliggörandet av kvartalsrapporten för första kvartalet 2024. I förekommande fall även kalla till extra bolagsstämma i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen.

En potentiell lösning för att återställa aktiekapitalet är att besluta om en nedsättning av aktiekapitalets storlek, vilket skulle kunna resultera i att aktiekapitalet åter blir intakt efter en tid.

Arbetet med att överlåta verksamheten enligt den avsiktsförklaring som meddelades den 8 april 2024 fortgår med oförminskad kraft. 

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail