Ekobot validerar sin redskapsbärande robot

Ekobot har inlett valideringen av sin egenutvecklade autonoma redskapsbärande robot. Den nya robotplattformen genomgår för närvarande tester och validering på Brunnby Gård utanför Västerås. Den initiala valideringen bekräftar att precisionen i navigation och positionering för den egenutvecklade robotplattformen är minst likvärdig med de tidigare inköpta plattformarna.

Den 21 augusti 2023 meddelade Ekobot en uppdaterad strategi som innebär ett ökat fokus på försäljning via lokala distributörer, tillsammans ned målsättningen att uppnå en marknadsandel om fem procent inom EU senast 2030. Denna strategiska uppdatering inkluderar även utvecklingen av en egen redskapsbärande robot, vilken förväntas minska enhetskostnader och erbjuda en skräddarsydd lösning anpassad efter Ekobots specifika krav. Detta accelererar inte bara marknadsexpansionen utan säkerställer även produktens pålitlighet och minskar servicebehovet.

Dessa justeringar ändrar inte företagets grundläggande inriktning eller fokus. Ekobots kärnkompetens fortsätter att vara mjukvara och artificiell intelligens för styrning av företagets intelligenta verktygssystem och verktygsbärande robotar. Allt för att stödja jordbrukets omställning mot bättre resursutnyttjande, ökad hållbarhet och högre avkastning.

Ekobots intelligenta verktygssystem för automatiserad mekanisk ogräsbekämpning utgör grunden för företagets erbjudande. Ett system som ersätter både miljöskadliga bekämpningsmedel och manuellt arbete för ogräsbekämpning. Nu kan Ekobot även erbjuda marknaden en egen och anpassad autonom redskapsbärare, vilket banar vägen för ökad precisionsodling och snabbare övergång till ett mer hållbart jordbruk.

Tomas Täuber CTO på Ekobot kommenterar resultaten: Det är spännande att nu se vår egen redskapsbärande robot i drift och bekräfta att våra höga krav på korrekt navigationsförmåga i fält är uppfyllda. Samtidigt är vår plattform mer lantbruksmässig och är enklare att producera, vilket innebär kostnadsfördelar både vid systemtillverkning och drift.

Ekobots intelligenta verktygssystem för ogräshantering har varit i drift i kommersiella odlingar i Sverige och Nederländerna sedan våren 2022. Inför odlingssäsongen 2024 kommer Ekobot att leverera kompletta ogräsrobotar till nyckelkunder och distributörer primärt i Sverige och Nederländerna.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail