Ekobot vidare som finalist i Agtech Challange och erhåller stöd från Jordbruksverket för marknadsutveckling.

Agtech Challenge är Sveriges största innovationstävling inom lantbrukssektorn och syftar till att utveckla koncept för lovande utvecklingsbolag inom lantbruket.

Målet med tävlingen är att bidra till att öka lönsamheten och hållbarheten inom Lantbrukssektorn i Sverige genom innovation och digital utveckling.

Agtech Challange arrangeras av Hushållningssällskapet, Sveriges främsta rådgivningsorganisation inom lantbrukssektorn. Tävlingen stöttas av flera starka aktörer i branschen däribland, Lantmännen, ATL (Lantbrukets affärstidning), DataVäxt, Vreta Kluster med flera.

Genom tävlingen ges Ekobot möjligheten att utveckla sitt marknadskoncept vidare. Som finalist i tävlingen erhåller Ekobot ett ekonomiskt stöd från Jordbruksverket och ges tillgång till ett team av experter samt en coach från Hushållningssällskapet.

Med stöd av Agtech Challange kommer Ekobot att presentera sitt marknadskoncept på tre av Sveriges största lantbruksmässor och ses av ca 30 000 mässbesökare under 2021.

Läs mer om Agtech Challange

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ekobot AB (publ)
Erik Jonuks
Vice-VD
Tel: +46 703 850 890
Email: erik.jonuks@ekobot.se

Om Ekobot

Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion.

För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail