Ekobots robotsystem bidrar till ökad skörd i svensk lökodling

Ekobot meddelar idag att bolaget mottagit officiella fältförsökresultat som påvisar ca 6 % skördeökning gentemot konventionell odlingsteknologi med kemisk ogräsbekämpning.

Ekobot robotsystem WEAI har under odlingssäsongen 2022 testats i odlingsförsök i södra Sverige. Syftet med försöken har varit att påvisa att bolagets robotsystem kan bidra till en skördeökning i jämförelse med konventionell odling där kemiska bekämpningsmedel använts för att bekämpa ogräs. Odlingsförsöken har genomförts i en svensk lökodling där Hushållningssällskapet och HIR Skåne har ansvarat för att genoföra och utvärdera odlingsförsöken. Resultaten från de så kallade blockförsöken påvisar att Ekobots robotsystem WEAI bidrar till ca 6% skördeökning gentemot konventionell odlingsteknik. Resultaten från odlingsförsöken indikerar att svenska lökodlare kan nå en avsevärd produktivitetsökning genom att använda Ekobots robotsystem WEAI i stor skala.

Tomas Tauber CTO på Ekopbot kommenterar försöksresultaten
Vi har sedan ett par år tillbaka haft som utgångspunkt att vårt robotsystem borde kunna bidra till en skördeökning. Alternativet till en robot, dvs kemiska bekämpningsmedel är mycket effektiva gentemot ogräs men dessa har också en bieffekt som gör att grödan påverkas negativt i sin tillväxt. Det känns oerhört glädjande att vi nu kan påvisa att våra antaganden avseende robotens potential att ge en skördeökning är korrekta.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail