Ekobots VD och Grundare lämnar över VD rollen

Ekobot AB (publ) (”Ekobot” eller ”Bolaget”) vd och grundare Ulf Nordbeck har meddelat styrelsen att han beslutat att lämna sin tjänst som VD i bolaget efter 5 år. Erik Jonuks, som är vice VD i Bolaget, utses till nu VD i Ekobot och Tomas Täuber utses till ny CTO.

 
– Efter en lång, händelserik och mycket stimulerande tid sedan starten av bolaget har det varit ett svårt beslut att fatta men jag ser givetvis fram emot att gå vidare till nya utmaningar i en ny befattning. Ekobot är ett fantastiskt företag med en stor framtidspotential, ett av de starkaste Ag-tech bolagen inom sektorn fältrobotik, med en framskjuten position inom teknikutveckling och hållbarhet. Det har varit ett privilegium att få skapa allt detta tillsammans med ett engagerat kompetent team. Jag kommer att fortsätta att leda organisationen med ett starkt engagemang genom min position i styrelsen för Ekobot. 

Styrelsen har i samband med VD Ulf Nordbecks avgång utsett Erik Jonuks nuvarande Vice VD till ny VD för Ekobot AB. Erik tillträder sin nya roll den 15 april, dvs omgående.
Ekobots styrelseordförande Thomas Lindgren uttrycker en stor tillförsikt om Erik Jonuks som ny VD på Ekobot. Erik har varit med tidigt i utvecklingen och drivit processen för noteringen av Ekobot under en överskådlig tid och skapat goda förutsättningar för tillväxt och utveckling.
I samband med VD Ulf Nordbecks avgång tillsätter styrelsen också Tomas Täuber som ny teknisk chef för Ekobot. Tomas Täuber är en erfaren ledare med en gedigen teknisk bakgrund. Civilingenjör teknisk fysik och elektroteknik. Han har varit verksam inom stor mängd teknikområden, från tunga realtidssytem till administrativa webblösningar. Tomas har en god projektledarerfarenhet och lång vana att leda olika typer av utvecklingsteam. De senaste 13 åren har han varit verksam som VD för ett IT-konsultföretag innan han övergick till egen verksamhet.
 
”Jag brinner för den verksamhet som Ekobot bedriver och tror verkligen på produkten. Min ambition är att bidra med kunskap och kompetens för att leda teknikutvecklingen hos Ekobot under en mycket spännande fas som handlar om att få ut roboten på marknaden.”, säger Tomas Täuber

Om Ekobot

Ekobot bildades 2017 i syfte att utveckla en effektiv, autonom robot för precisionsjordbruk, med målet att bidra till ett effektivare och mer miljövänligt jordbruk. Idag är bolaget noterat på Nasdaq First North Growth Market och har strategiska samarbeten och piloter med Sveriges största lökodlare.

Ekobot har en teknik som kan tillämpas på flertalet användningsområden inom precisionsjordbruk, såsom bevattning, besprutning och sådd. Bolaget har valt att fokusera på ogräshantering, med lökodlingar och därefter andra grönsaker, som första marknad. Företaget har strategiska samarbeten och piloter med Sveriges största lökodlare.
För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se

Augment Partners AB, tel. +46 8- 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail