Ökad produktivitet och minskat behov av kemikalier när Ekobots jordbruksrobot gör jobbet

Svenska Ekobot AB (publ) har mottagit de första indikativa resultaten från årets fältförsök i Sverige. Resultaten visar att Ekobots jordbruksrobot WEAI – autonomous weeder, kraftigt reducerar behovet av kemikalier samt ger lantbrukaren en möjlighet till ökad skörd.

Ekobot är det enda svenska bolaget i sin nisch, fältrobotik. Under säsongen 2022 har bolaget genomfört odlingsförsök i samarbete med Almhaga Gård, Hushållningssällskapet och Norska institutet för bioekonomisk forskning (NIBIO). Fältförsöken har genomförts i lökodlingar på Almhaga Gård som är Sveriges största producent av gul lök. I veckan har Ekobot mottagit de första indikativa försöksresultaten. De slutgiltiga resultaten från försöken förväntas vara klara i september 2022.

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail