Preliminära resultat visar att Ekobot kan bidra till minskade lagringsförluster i svensk lökodling

Ekobot kan bidra till minskade lagringsförluster i svensk lökodling enligt preliminära resultat från Hushållningssällskapet Skåne och NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi.

Ekobot kan bidra till minskade lagringsförluster i svensk lökodling enligt preliminära resultat från Hushållningssällskapet Skåne och NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi. Resultaten från fältförsök 2022 är ej är signifikant säkerställda men indikerar att lök behandlad med Ekobots robotsystem ger mindre svinn efter lagring. Detta i jämförelse med lök behandlad med traditionella ogräsmedel. Ekobots robotsystem kan vara en nyckel till att minska lagringsförluster i svensk lökodling och öka lökens motståndskraft gentemot sjukdomar vid lagring. Hortorådgivare, Oskar Hansson från Hushållningssällskapet kommenterar resultaten och beskriver dem som lovande.
 
Ekobot fortsätter att samarbeta med forskare och experter inom jordbruket för att utveckla innovativa lösningar som skall stödja en hållbar produktion av hälsosamma livsmedel. 
 

Online demo of our robot system Ekobot

If you are interested in learning more about our robot system Ekobot, book an online demo.

Choose date and time
Name
Mail

Interested in seeing our robot systems in operation in 2022

Register your interest below and we will book you in.

Name
Mail

Demos in the Netherlands

We conduct a number of field demonstrations in the Netherlands. Keep an eye on upcoming events.
Choose date and time
Name
Mail

Demos in Sweden

We conduct a number of demonstrations in Sweden.  Keep an eye on upcoming events.

Choose date and time
Name
Mail